Historik för MAS

Historik Bakgrund 

 

Många, som slutade vid fyllda 65 i slutet av 80-talet, var under tjugo år med om att bygga upp Televerkets marknadsfunktion. Nya arbetskamrater kom, få slutade, en stark samhörighetskänsla utvecklades. Många fester, utflykter och teaterbesök mm ordnades med egna medel vilket ytterligare stärkte samhörighetskänslan.
Televerket bolagiserades och organisationen trimmades och i början av 90-talet erbjöds 30-40 personer inom Marknadsavdelningen förtida pension.

Bildandet av Marknadsseniorerna.
1986
 presenterade Televerket en pensionärspolicy, som innebar att Televerket aktivt skulle stödja bildandet av pensionärssammanslutningar.
1988
 bildades en pensionärsgrupp inom Marknadsavdelningen och 1990 formerades en arbetsgrupp bestående av Sven Lernevall, Lennart Ohlsson, Karin Landström och Göran Olausson för att gå vidare.
1991
 lade arbetsgruppen fram ett förslag för verksamheten i samråd med personalfunktionen på Marknadsavdelningen. Alla äldre pensionärer och blivande pensionärer, cirka 90 personer, inbjöds av Televerket till en första träff i december 1991 på hotell Avi:s restaurang i Farsta. Cirka 60 personer kom.

Huvuddragen för verksamheten skulle vara:
–   Alla pensionärer från Marknadsavdelningen och alla som de senaste 5-6 åren gått till andra avdelningar inom Televerket samt de som arbetat med marknadsföringsfrågor i nära anslutning till Marknadsavdelningen skulle erbjudas att ingå. Gränsdragningen skulle vara generös.
–   Marknadsseniorerna skulle träffas ett par gånger om året, då information från Televerket, studiebesök och utfärder mm skulle stå på programmet.
–   Televerket skulle svara för utskick och lokalkostnader samt bjuda på lunch/middag.
–    En styrgrupp valdes bestående av Göran Olausson, Else-Gun Zetterblad, Lennart Ohlsson, Inger Klefbohm, Märta Åkesson, Erik Österlund. Marknadsavdelningen representerades av Ann-Britt Andersson (senare av Christina Thörn på personalfunktionen).
–    Namnet Marknadsseniorerna (MAS) fastställdes.

 

Så här gick det sedan

Till en början träffades man i fritidslokaler i hus Olof i Farsta, men det visade sig vara opraktiskt och så småningom valdes Mariahissen till möteslokal . När inte  lokalerna i Mariahissen var tillgängliga längre så blev Tellus Fritidscenter på Lignagatan föreningens hemvist.  Marknadsseniorernas årsmöten hölls länge på välkända Teliaadresser, då även någon Teliakollega informerar om utvecklingen inom företaget. Numera används Tellus även för årsmötena.

De första åren betalade Televerket för aktiviteter och administration. Det ändrades och istället lämnades ett årligt bidrag. Trots många omorganisationer bjöds  Marknadsseniorerna på jullunch under flera år tack vare goda kontakter med gamla arbetskamrater. Sedan ett antal år har dock allt detta upphört. TeliaSonera bidrar numera ekonomiskt till aktiviteter och administration via Teleseniorernas Förbund (TF) där Marknadsseniorerna ingår. Medlemsavgiften sattes till 0 kronor och om extra bidrag skulle behövas cirkulerades därefter en kollektbössa för att ta upp en frivillig ”kollekt”. Från 2011 ersattes detta system med en höjd årlig avgift.

 

Aktiviteter i Marknadsseniorernas regi

Klicka för att se tidigare aktiviteter, som genomförts i Marknadsseniorernas regi genom åren.

 

Dokument från bildandet av MAS (öppnas som jpg-filer)

Inbjudan till bildandet av pensionärsklubb inom F, från 1991-11-19

Noteringar från första mötet, sid 1, från 1991-12-10

Noteringar från första mötet, sid 2, från 1991-12-10