Kommande aktiviteter

 

Vår mötesplats är i grupprum 3, på Tellus Fritidscenter,
hörnet Lignagatan/Hornsgatan. Ingång Lignagatan 6.
Vi brukar träffas vid 10-tiden grupprum 3 där själva mötet äger rum.
Mötet brukar avslutas runt kl 12.
Om förhandsanmälan erfordras kan det göras på tisdagsträffarna eller direkt till
Ann Flach via mejl , SMS eller telefon 070 354 64 12.
Vid inbetalningar BG 5410-8352.

 

 

Vinterns och vårens program

Vinterns och vårens program 2024 är nu avslutat och styrelsen återkommer via e-mail med information om uppstart och höstens program.