Referat och bilder träffar

Skicka gärna ett mail med lämplig text  till Hans Fehrnström (hans.fehrnstrom@telia.com) om du vill bidra med lite text och bilder från någon aktivitet eller önskar lämna någon annan aktuell information till MAS-arna.