Styrelse

MAS styrelse ser ut så här 2024


Winnie Hemborg, ordförande
Mobil 070-565 14 84
winnie.hemborg@gmail.com

 


Karl-Erik Axelsson, vice ordförande
Mobil 070-5922791
karlerik.b.axelsson@gmail.com

 


Ann Flach, kassör
Mobil 070-3546412
ann.flach@hotmail.com

 


Hans Fehrnström, sekreterare (ansv websida)
Mobil 070-592 00 93
hans.fehrnstrom@telia.com

 


Sonja Phragmén Brenning, ledamot
Mobil 070-667 88 72
sonja.ph.brenning@telia.com

Bengt Persson, ledamot (ansv kommunikation)
Telefon 08-99 24 10
Mobil 070-585 90 79
bengt.persson@home.se